OPIS KLAWISZY

'SPACE' - to PAUSE lub PLAY
'B' - otwórz poprzedni (Back) film z playlisty
'N' - otwórz następny (Next) film z playlisty
'Prawy kursor' - przewiń w przód o wybraną w setup liczbę sekund
'Lewy kursor' - przewiń w tył o wybraną w setup liczbę sekund
'Kursor w Górę' - pogłośnij
'Kursor w Dół' - ścisz głos
'[' - wolniej
']' - szybciej
'<' - napisy 1 sek. wcześniej
'>' - napisy 1 sek. później
'F' - film na pełnym ekranie (bez zmiany rozdzielczości)
'M' - wycisz dźwięk (Mute)
'Esc' - powrót z pełnego ekranu do okna
'I' - OSD Info
'1,2,3,4,5,6,7,8,9' - w przód o 1 do 9 klatek
'R' - Repeat (ciągłe odtwarzanie zaznaczonego fragmentu filmu)
'O' - otwórz film
'+' - zwiększ jasność
'-' - zmniejsz jasność
'L' - pokaż PlayListę
'Z' - minimalizuj program
'F10' - zabezpiecz plik AVI, a nikt nie znający hasła go nie obejrzy
'F12' - zrób zdjęcie (snapshot) z filmu

Klawiatura numeryczna

'+' - powiększ obraz
'-' - pomniejsz obraz
'*' - Oryginalny rozmiar obrazu
'num 8,4,6,2' na klawiaturze numerycznej przesuwają obraz w górę, lewo, prawo, dół
'num 9' - obraz 16:9
'num 3 - obraz 4:3
'num 5' - obraz oryginalny
'num 7' - rozciągnij obraz w pionie (w trybie FullScreen)
'num 1' - zmniejsz obraz w pionie (w trybie FullScreen)