Ustawienia kolorów:

Aby wywołać okno ustawiania kolorów naciśnij prawy przycisk myszki na ekranie ALLPlayera i wybierz opcję "Ustawienia kolorów".

Możliwe jest ustawienie:

  • jasność
  • kontrast
  • nasycenie

Ustawienia obrazu:

Aby wywołać okno ustawiania obrazu naciśnij prawy przycisk myszki na ekranie ALLPlayera i wybierz opcję "Obraz" aby ustawić:

  • pomniejszanie i powiększanie
  • proporcje
  • efekty specjalne

Tips: Najłatwiej powiększyć i pomniejszyć okno klawiszami "+" i "-" na klawiaturze numerycznej (inne skróty klawiszowe znajdziesz tutaj)

 

Ustawienie wyświetlania OSD:

Na oknie ALLPlayera wyświetlają się dwie informacje które możemy swobodnie konfigurować:

  • Informacja o statusie odtwarzania np. "Play", "Stop", "Głośność"...
  • Wskaźnik czasu: czas filmu, czas do końca filmu, zegarek

Obie informacje możemy swobodnie przemieszczać po ekranie i ustawić w miejscu w którym sobie tylko zażyczymy. Możemy także zmieniać kolor i wielkość tych informacji.